آخرین اخبار


مرکز ثبت بیماری سینوزیت مزمن استان بوشهر

(Chronic Rhinosinusitis Registry Center Of Bushehr)

بیماری سینوزیت مزمن (Chronic Rhinosinusitis: CRS) بصورت التهاب مزمن بینی و سینوس های اطراف بینی می باشد که با تظاهرات بالینی گرفتگی، ترشحات بینی، احساس درد یا فشار در صورت و کاهش حس بویایی حداقل به مدت 12 هفته مشخص می شود. سینوزست مزمن بعنوان یک بیماری شایع، معلولیت زا و تاثیرگذار بر کیفیت زندگی افراد مبتلا و دارای بار هزینه ای بسیار بالا بر اقتصاد خانواده و سیستم بهداشتی درمانی کشور می باشد.
شیوع این بیماری در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. شیوع سینوزست مزمن در سال 1996 در آمریکا معادل 5/12 درصد بود که بعنوان دومین بیماری شایع مزمن گزارش شد. در سال 2008 بیماری  سینوزست مزمن در برزگسالان از هر 7 نفر، 1 نفر را گرفتار نمود و شیوع آن بین 17-13 درصد گزارش گردید. در سال 2016 شیوع این بیماری در آمریکای شمالی و اروپا 12-5/4 درصد و هزینه مستقیمی معادل 8/12 میلیارد دلار  بر سیستم بهداشتی آمریکا را در پی داشت. بر اساس مطالعه جمعیتی بزرگی که بر روی 5201 نفر از ساکنین بوشهر انجام شد شیوع سینوزیت مزمن 28/4 درصد بود که بالاترین شیوع در دنیا می باشد.

علیرغم شیوع و هزینه بالای این بیماری، سینوزیت مزمن بسیار کم مورد توجه محققین و سیستم بهداشتی- درمانی بوده است. لذا با توجه به مطالب مطرح شده فوق، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با راه اندازی سیستم ثبت جامع بیماری سینوزیت مزمن قدم موثری در بررسی شیوع، شناسایی عوامل خطر، بررسی بیماری های همراه و عوامل ایجادکننده این بیماری برداشته و ضمن بهبود کیفیت زندگی بیماران در کاهش هزینه تشخیصی و درمانی بر سیستم بهداشت و درمان استان بوشهر نقش موثری را ایفا نماید. بر همین اساس مرکز ثبت بیماری سینوزیت مزمن استان بوشهر با همکاری آکادمی ایمونولوژی، آسم و آلرژی اروپا (EAACI) و شبکه آسم و آلرژی (GA2LEN) وابسته به اتحادیه اروپا و با هدف خدمات پژوهشی، تشخیصی و درمانی مدرن و با کسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموژش پزشکی برای نخستین بار در کشور راه اندازی گردید.

 

 < >